• 1

  Actibump

 • 2

  Actibump

 • 3

  Actibump

 • 4

  Actibump

 • 5

  Actibump

Preprečevanje pojavov nezgod je eno izmed najbolj učinkovitih orodij za izboljšanje prometne varnosti. Obenem je to ena najtežjih nalog. Vzrokov nezgod je veliko, toda študije kažejo, da večino vseh nezgod povzročijo voznikove napake.

Zadnje ugotovitve ETSC (European Transport Safety Council) kažejo, da zmanjšanje povprečne hitrosti za 1% zmanjša število nesreč s smrtnimi žrtvami za 4%!

Umirjanje prometa je sveženj gradbeno-tehničnih in regulativnih ukrepov, ki imajo skupen cilj, da v naseljih in drugih bivalnih okoljih uredijo prometne razmere tako, da bo hitrost vožnje prilagojena administrativnim in dejanskim omejitvam. S tem minimaliziramo možnosti nastanka prometnih nesreč, istočasno pa zmanjšamo morebitne posledice le teh na minimalno raven.

Poznamo več sistemov umirjanja prometa. V zadnjem času se vse bolj uveljavljajo aktivni ukrepi za umirjanje hitrosti, ki poleg učinkovitosti pozitivno pripomorejo tudi k ohranjanju okolja (manj nezaželenih zaviranj). V Sloveniji je uporabljen širok spekter ukrepov, njihova dejanska učinkovitost z navedbo slabih in dobrih lastnosti je prikazana v spodnji tabeli.

 
Ukrep Omejitev hitrosti
 (km/h)
Povprečna hitrost
(km/h)
Hitrost vozil V85
(km/h)
Prometni znak (omejitev hitrosti) 50 57,7 66
Spremenljivi znaki - prikaz hitrosti 50 48,6 56,3
Zvočne zavore 50 49,8 59,8
Sinusoidne grbine 50 28,7 36,5
Trapezne grbine 50 53,5 65,3
Montažne grbine 50 14,2 18,5
Ploščadi 50 37,1 44
Sredinski prometni otoki 50 46,7 55,3
Stranski pormetni otoki 50 37 44
Krožna križišča 50 35,6 41,6
Actibump* 50 50 50
 

 Vir: P. Lipar, J. Kostanjšek: Analiza učinkovitosti ukrepov za umirjanje hitrosti, DRC, 2010.

* Actibump, dolgoročno, 2014

Kot je razvidno iz analize obstoječih ukrepov, so posamezni ukrepi manj učinkoviti (zvočne zavore, spremenljiva signalizacija...), nekateri bolj ali celo preveč, saj se v določenih primerih dejanska hitrost vozil zmanjša za več kot 50% omejene hitrosti (sinusoidne grbine, montažne grbine, ploščadi...).

Učinek Actibump-a je razviden iz spodnejga grafa. S časom vozniki prilagodijo svojo hitrost vožnje dejanski omejitvi hitrosti, tako da se hitrost V85 približa omejeni hitrosti. 

 

 

 Vir: EDEVA, 2014.

Lahko trdimo, da s sistemom Actibump dosežemo enakomerno hitrost vožnje, ki minimalno presega (<5% voznikov) hitrostno omejitev. Posledično se poveča pretočnost vozil in zmanjša onesnaževanje okolja.

Saturday the 28th - - Powered by Joomla! | Designed by Hostgator Reviews