• 1

  Actibump

 • 2

  Actibump

 • 3

  Actibump

 • 4

  Actibump

 • 5

  Actibump

Kaj je Actibump in kako deluje?

 

Actibump je aktivni sistem za potrebe zagotavljanja prometne varnosti v cestnem prometu. Sistem je vgrajen v vozišče in deluje kot aktivna mehanska "grbina" ter se aktivira zgolj in samo v primeru prehitre vožnje skozi območje omejene hitrosti. Sam sistem je zelo preprost, sestavljen iz električnih in mehanskih delov, ki potrebujejo minimalno vzdrževanje in so zelo zanesljivi z življensko dobo več kot 10 let.


Zakaj bi se odločili za Actibump, če lahko vgradimo grbino ali trapezno ploščad, ki je bistveno cenejša?

Grbina in trapezna ploščad je ukrep, ki "kaznuje" vse voznike in ne samo tiste, ki vozijo prehitro. Prav tako v območju grbin oz. ploščadi vozila intenzivno zavirajo in pospešujejo, kar ima škodljive učinke na okolje in sosednje prebivalce. V kolikor na območju vgradnje poteka javni promet, je potrebno grbine in ploščadi prilagoditi vozilom javnega prometa, kar posledično zvišuje prevozno hitrost za osebna vozila.


Katere so primerne lokacije za vgradnjo Actibump-a?

Vgradnjo sistema Actibump priporočamo na naslednjih lokacijah: kjer želimo zagotoviti predpisano hitrost vozil,  kjer je pomembno da nadzorujemo hitrost vozil, hkrati pa ohranjamo pretok motornega prometa ob istočasnem zagotavljanju varnosti ranljivih udeležencev v cestnem prometu. Actibump lahko vgradimo skoraj v vseh voznih razmerah, kot so avtobusne linije, v območju intervencijskih poti, prehodih za pešce, križiščih, krožnih križiščih (pred vstopom, na vstopu, v krožečem toku), na avtocestnih priključkih za potrebe nadzora napačne smer vožnje itd. V vsakem primeru vam predlagamo, da se posvetujete z nami glede izbire lokacije in načina vgradnje.


Ali je Actibump stroškovno učinkovit?

Da, kadar je vgrajen na primerni lokaciji! Stroški vgradnje celotnega sistema so odvisni od lokalnih razmer in dejanskih potreb. Skupni stroški vgradnje so po 10 letih uporabe približno enaki kot vgradnja stacionarnega radarja. Vzdrževanje sistema ni drago in ne zahteva prisotnosti policije ter se lahko opravlja v sklopu vzdrževanja ceste.


Za katere hitrosti je priporočljiva vgradnja Actibump-a?

Vgradnjo Actibump-a priporočamo na območjih, kjer je hitrost omejena od 5-50 km/h. V osnovi je sistem bil razvit za območja prečkanja pešcev in kolesarjev. Običajno so hitrosti na teh območjih omejene na max. 50 km/h.


Kakšen je učinek Actibump-a na prometno varnost?

Na območju, kjer je vgrajen Actibump smo izmerili zmanjšanje povprečnih hitrosti, kakor tudi hitrosti V85. Dokazano je, da z zmanjšanjem povprečnih hitrosti za 1%, lahko pričakujemo 2% manj žrtev prometnih nesreč. Od prve vgradnje sistema na Švedsem v letu 2010 spremljamo rezultate hitrosti in prometne varnosti, ki se je izboljšala takoj po vgradnji in se še vedno izboljšuje.


Kakšen je učinek Actibump-a na prevoznost?

Actibump ne vpliva na prevoznost v primeru, da vozila vozijo s predpisano hitrostjo. Pri vgradnji klasičnih vertikalnih ovir-grbin je dokazano, da se posledično zmanjša tudi prevoznost oziroma kapaciteta ceste.


Kako vpliva vgradnja Actibump-a na prevoznost vozil javnega prometa?

Actibump ne vpliva na prevoznost vozil javnega prometa oziroma tovornih vozil. V kolikor vozila spoštujejo omejitve hitrosti, je Actibump v pasivnem stanju, kar pomeni, da je poravnan z niveleto ceste. Vozila v tem primeru praktično ne zaznajo "ovire".


Kako vpliva vgradnja Actibump-a na prevoznost vozil, ki so na nujni vožnji (gasilci, reševalci...)?

Actibump ne vpliva na prevoznost vozil, ki so na nujni vožnji, v kolikor le ta prevozijo območje z omejeno hitrostjo. Z vgradnjo transponderjev v vozila, pa je možno zagotoviti prevoznost Actibump-a tudi z višjo hitrostjo od predpisane.


Kako vpliva vgradnja Actibump-a na prevoznost enoslednih vozil (motorji, kolesarji...)?

Actibump ne vpliva na prevoznost enoslednih vozil,  v kolikor vozila spoštujejo omejitve hitrosti. Prevoznost sistema v aktivnem položaju je možen tudi z enoslednimi vozili. Kolesarji lahko obvozijo aktiviran sistem, saj le ta nikoli ni vgrajen od robnika do robnika.


Kako se Actibump obnese v zimskih razmerah?

Actibump je bil razvit in prvič uporabljen na Švedskem, kjer so zimske razmere bistveno bolj neugodne kot pri nas. Ker je Actibump poravnan z niveleto ceste, pri pluženju snega ne povzroča težav. Prav tako ne zahteva posebnega čiščenja. Sistem je ustrezno odvodnjavan tako da voda, sneg, sol niti pesek ne povzročajo težav.


Kakšen je vpliv Actibump-a na okolje?

Actibump je narejen tako, da sam sistem niti njegovo delovanje ne povzroča nevarnosti za onesnaženje okolja. Ravno nasprotno! Z zagotavljanjem ustrezne prevozne hitrosti se zmanjša število nepotrebnih zaviranj (kot v območju grbin), prav tako se zmanjša število pospeševanj. Posledično lahko ugotovimo, da je vpliv na okolje pozitiven.


Kaj se zgodi v primeru izpada električne energije?

Actibump v primeru izpada električne energije ostane v pasivnem položaju (poravnan z niveleto ceste). Ko se vzpostavi nemoteno električno napajanje, se Actibump samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.


Koliko časa je potrebno za vgradnjo sistema? 

Vgradnja sistema je zelo preprosta, vendar zahteva določena gradbena in električna dela. Za vgradnjo sistema je potrebna polovična zapora ceste za 4-5 delovnih dni. Gradbena dela obsegajo razrez obstoječega asfalta, vgradnjo, utrditev z betonom in končno asfaltiranje. Napajanje se lahko izvede na bližnjem odjemnem mestu (cestna razsvetljava). V kolikor električni priključek ni v bližini, je možno vgraditi tudi solarno napajanje za delovanje sistema. 

Saturday the 28th - - Powered by Joomla! | Designed by Hostgator Reviews