• 1

  Actibump

 • 2

  Actibump

 • 3

  Actibump

 • 4

  Actibump

 • 5

  Actibump

Actibump™ je aktivna naprava nameščena v vozišču, ki ima nalogo selektivnega umirjanja hitrosti vozil, ki presežejo omejeno hitrost. Actibump deluje tako, da se kovinska plošča vgrajena v nivoju vozne površine, poglobi v smeri vožnje za 60 mm in s tem ustvari vboklino na vozišču. Poglobitev Actibump-a je določena na podlagi dolgotrajnih testiranj in sicer tako, da deluje zgolj kot opozorilnik, ki ga voznik občuti kot pri vožnji skozi luknjo na vozišču. Globina poglobitve in celoten sistem je zasnovan tako, da ne povzroči poškodbe na kakršnemkoli tipu vozila. Tipična reakcija voznika pri vožnji preko aktiviranega Actibumpa je upočasnitev vožnje. Prevoz Actibumpa v pasivnem položaju (hitrost vozila manjša ali enaka omejeni hitrosti) za voznika in vozilo ne predstavlja nobene ovire in se lahko primerja z vožnjo preko diletacijskega stika na mostu.

Actibump predstavlja aktivno hitrostno oviro, ki se sproži le v primeru prekoračitve hitrosti vozila.

    
Primer vgradnje sistema Actibump v asfaltno vozišče

Actibump je uspešno opravili testiranje vseh vrst vozil, motornih koles, avtomobilov, avtobusov, tovornjakov in posebnih vozil, kot so traktorji, delovni stroji itd.

 

Shema delovanja sistema  Actibump:

 1. Vozilo se pripelje v območje meritve hitrosti.

 2. Hitrost vozila se izmeri s stacionarnim radarjem.

 3. Kontrolna enota sprejme podatek o hitrosti vozila.

 4. Actibump sprejme informacijo o izmerjeni hitrosti vozila. V primeru, da je hitrost vozila višja od dovoljene hitrosti, se Actibump aktivira na način, da se poglobi za 6 cm in s tem povzroči oviro za vozilo. Ko vozilo zapelje z zadnjimi kolesi čez Actibump, se le ta povrne v prvotni položaj, oziroma v stanje pripravljenosti.

V kolikor je izmerjena hitrost vozila manjša ali enaka od dovoljene hitrosti, Actibump ostane v pasivnem (poravnanem) položaju.

Shematski prikaz delovanja sistema Actibump

Actibump je uspešno opravili testiranje v najhujših zimskih razmerah na Švedskem.

 

 
 
 
 
Saturday the 28th - - Powered by Joomla! | Designed by Hostgator Reviews